Σήμερα, τιμούμε την απαρχή του ελληνικού κράτους!

 

Χρόνια πολλά στην Ελλάδα, αλλά και σε όλους του Ευάγγελους και τις Ευαγγελίες, που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή!

X